Knoppix Kookboek 3.2. Knoppix Instellingen door Wim Hegeman [PDF] [sxw] [doc]

Hier ga ik het Knoppix3.2. op maat maken en handige instellingen aanmaken. Ook wordt de taal aangepast en we gaan uit van het Nederlands. Ik ga hier van een dualboot systeem uit. Voor een enkel systeem met een enkel Knoppix3.2. zijn de instellingen vrijwel hetzelfde.

Ik log in als root maar als je Knoppix voor het dagelijks gebruik nodig hebt kun je beter als knoppix inloggen. De root heeft toch bepaalde instellingen die niet altijd prettig werken. Je kunt ook andere gebruikers aanmaken.

Instellingen van het LILO (de Linux Loader in het beginscherm)

Login als root:

Ik gebruik hier Midnight Commander (mc) in de Konsole deze lijkt op de vroegere Norton Commander in MS-DOS. Je kunt ook een andere editor gebruiken. Bijvoorbeeld Writer van OpenOffice.org. Het is belangrijk dat je enkele bestanden kunt editen.

Konsole start je met het beeldschermpje met de schelp onderaan de taakbalk.

Type dan:

mc

Je kunt nu makkelijk door de directory structuur wandelen. Ga maar het bestand:

/etc/lilo.conf

Het is de bedoeling dat we alleen kunnen opstarten met Linux (Knoppix of met Windows98). Daarom zet ik bij andere partities een hekje #. Dit betekent gewoon commentaar en er gebeurd niets mee. Voor de logische partitie en de USB-cardlezer gaat een hekje.

Met F4 (Bewerken) kun je editen.

Zet een hekje # voor de niet-actieve partities; zodat alleen Windows98 of Linux opgestart kunnen worden. Ook voor de data schijven hda3 (waarschijnlijk) is in de Lilo niet nodig.

De kleuren resolutie kun je nog hoger zetten met:

vga=792 in plaats van vga=791

time-out= 80 (Hierdoor start de Lilo wat sneller door)

De opstart OS staat op Linux dat zie je in de volgende regel.

default=Linux

De naam moet precies die van de label zijn. Je kunt deze veranderen bv. in:

default=Windows(hda2)

In lilo.conf staan de volgende 2 regels:

other=/dev/hda2

label="Windows(hda2)"

De Windows versie staat op partitie hda2 en wordt nu als voorkeur opgestart in het de Linux Loader (lilo). Het label kun je alle namen geven, dan moet de default waarde ook hetzelfde zijn. Let ook op hoofdletters en kleine letters.

Hieronder staat een deel van lilo.conf die voorzien is van een #. De hda5 partitie komt nu niet meer voor in de Lilo opstart volgorde bij het booten.

#other=/dev/hda5

# label="Windows(hda5)"

Het bestand /etc/lilo.conf bewaren met F2 (save) en met F10 er weer uit.

Nu moet je deze Linux loader actief maken anders verandert er niets. Dit doe je in de Konsole door het typen van:

/sbin/lilo <enter>

Je default systeem wordt weergegeven met een *.

Mounten van de partitie schijven; het koppelen van je schijven aan de PC.

Je zit nu in der root (superuser). Let wel: knoppix is je standaard user login.

Knoppix3.2. laat niet alle schijven zien als je inlogt op de computer. Je moet dit eenmalig zelf instellen. Je kunt de partitie schijven toevoegen op je bureaublad. Als je ze dan aanclick worden ze gemount (vastgeschroefd aan het systeem).

Eerst moet je het bestand /etc/fstab aanpassen. Je kunt dit alleen doen door als root in te loggen. Knoppix3.2. heeft de apparaten herkent maar heeft ze niet actief gemaakt. Dit kun je naar keuze zelf doen door het hekje weg te halen door bijvoorbeeld de partitie hda5 (de data schijfpartitie). Dit file /etc/fstab kun je gewoon editen (veranderen) met mc.

Mijn data partitie zie er zo uit in /etc/fstab:

/dev/hda5 /mnt/hda5 vfat noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0

Nu kun je hda5 (bijvoorbeeld je data partitie) gebruiken. De partitie wordt automatisch gemount als je erop clickt. Met de rechtermuisknop kun je hem ook weer afkoppelen (unmounten). Dit is nodig als je de flashcard uit de lezer zou halen. De flashcardlezer wordt gemount met:

/dev/sda1 /mnt/sda1 vfat noauto,users,exec,umask=000,uid=knoppix,gid=knoppix 0 0

Nadat je het bestand /etc/fstab bewaard (gesaved met F2) hebt log je weer als knoppix in en maak je op de Desktop een icoon aan door middel van:

Desktop --> rechtermuis --> Nieuwe aanmaken --> hardeschijf: bij tablad Station zijn nu devices (bv partitie) beschikbaar rechterpijlje/pulldown: (bv /dev/hda5) en OK.

Er is nu een hardeschijf beschikbaar op de Desktop. Deze moet nog vastgeschroefd (mounten) worden aan het systeem. Dit kun je ook doen voor de volledige Window schijf. In mijn geval is dit de hda2. Zo kun je bestand gebruiken die je zowel in W98 en Knoppix (Linux) gebruikt. Door te clicken op de schijf op de Desktop wordt deze aangekoppeld (mounten) en kun je de mappen en bestanden zien. Dit kun je ook voor andere apparaten doen zoals de flashcard reader. Als je de flashcard eruit haalt moet je deze eerst afkoppelen (unmounten). Rechtermuisknop Afkoppelen (unmounten).

Het diskette station gooi ik naar prullemand en maak dit als station opnieuw aan:

[/dev/fd0 (/floppy)]

Direct starten in de Desktop

Je kunt automatisch inloggen zodat er geen enkel wachtwoord ingevoerd hoeft te worden bij het opstarten. Dat is precies wat je wilt bij een standalone PC die je alleen voor prive gebruikt. Dit kun je voor een gebruiker (user) instellen bijvoorbeeld voor gebruiker knoppix. De root (superuser) kan niet automatisch inloggen.

Als je inlog als root heb je alle bevoegdheden. In knoppix krijg je tijdelijk root/superuser rechten door middel van de Systeembeheerdermodus.

Direct starten doe je als volgt vanuit de Desktop:

K --> Instellingen --> Configuratiecenturm --> Systeembeheer --> Login Beheerder

Als je in user knoppix zit moet je dan druk je op Systeembeheerdermodus; met het password krijg je root-rechten)

Tabblad Gemak: Automatische login, gebruiker: knoppix; Autologin activeren

Gebruiker voorselecteren; specificeren;gebruiker knoppix; wachtwoord focussen

Wachtwoordloze login activeren: aanvinken gebruiker knoppix (user)

De andere tabbladen ook even veranderen:

Tabblad Achtergrond --> achtergrond activeren: aanvinken; geen behang --> egale kleur (dit is mijn persoonlijk voorkeur)

Tabblad Uiterlijk: Begroeting: Welkom Linux Knoppix bij %s op %n ; Taal: Nederland; Logogebied: Klok tonen

Om deze instellingen actief te maken aanclicken op het blokje:

Toepassen en sluiten (kruisje rechtsboven).

De volgende keer start de PC door in gebruiker knoppix. Als je weer in root wilt inloggen: K-->"knoppix" uitloggen --> Inloggen onder ander gebruikersnaam. Dan weer inloggen onder root.

Numlock / wielmuis bij opstarten instellen.

Ik vind het prettig dat Numlock aanstaat bij het opstarten dit moet je even instellen in Knoppix3.2. De wielmuis (wheelmouse) wordt in user knoppix automatisch herkent waarschijnlijk komt dit door de instellingen bij Knoppix HD-installatie op de schijf ( knoppix lang=nl wheelmouse).

K --> Instellingen --> Configuratiecentrum --> Invoerapparaten --> Toetsenbord --> Numlock bij starten van KDE --> inschakelen

Taal instellingen / toetsenbord / toetsenbord indeling

De toetsen op het toetsenbord zijn in Nederland van het VS-type.

K --> Instellingen --> Configuratiecentrum --> Regionaal en Toegankelijkheid --> Land/regio en taal --> Land: Nederland --> Taal: Nederlands

K --> Instellingen --> Configuratiecentrum --> Regionaal en Toegankelijkheid --> Toetsenbord indeling:

Toetsenbord model: Generic 105 (Intl) PC

Primaire indeling: VS Engels m/ISO9995-3

Primaire variant: pc101

Uitlog instellingen

Deze uitlog instellingen zijn natuurlijk persoonlijk. Zo staan ze bij mij ingesteld.

K --> Instellingen --> Configuratiecentrum --> KDE-componenten --> Sessiebeheer

Algemeen: Uitloggen bevestigen aanvinken

Bij inloggen: Vorige sessie herstellen

Standaardactie na uitloggen: Computer uitschakelen.

OpenOffice.org (Office pakket) instellingen

Als je openoffice.org opent dan staat deze op de Engelse versie. Je kunt dat makkelijk veranderen door:

K --> OpenOffice.org (Vogels) --> OpenOffice.org setup en dan een repair te geven. Dan next etc. en finish.

Als je nu de OOO Writer weer opent staan de taakbalken in het Nederlands.

De tekstverwerker van OpenOffice.Org (OOO) Writer wil ik via de onderste taakbalk kunnen starten als een leeg nieuw document. Het OOO-writer icoon wordt toegevoegd aan de taakbalk.

Muis op de taakbalk, rechtermuisclick, toevoegen, applicatieknop; nu een selectie maken naar OOO writer. Je kunt ook de hele OOO groep op de taakbalk toevoegen:

Muis op de taakbalk, rechtermuisclick, toevoegen, applicatieknop, naar OOO, dit menu toevoegen.

Dit kun je herhalen voor de applicaties die je vaak gebruikt en met een muisclick wilt starten.

Konsole en mc (Midnight Commander)

De Shell-console (beeldscherm met de schelp) staat bij mij iets groter ingesteld dit doe je door: Konsole, Instellingen, Lettertype --> Enorm, Grootte --> 80x25 (IBM PC) en dan de Instellingen opslaan.

Dit waren enkele belangrijke instellingen om het gebruik prettiger te maken. Je kunt zelf wat toevoegen door op de rechtermuis te clicken. Het is niet nodig om in moeilijke commando in te voeren. Voor normaal gebruik is bijna alles grafisch te doen. Persoonlijk vind ik de instellingen en het gemak van Knoppix3.2. veel prettiger dan die van Knoppix3.1.

Veel plezier ermee, ik hou me aanbevolen voor verbeteringen en opmerkingen. Ik kan niet alle e-mails beantwoorden maar stel ze gerust.

Wim Hegeman (Hoofddorp): w.hegeman@hccnet.nl