Knoppix Kookboek 3.7. dual-boot installatie van Knoppix 3.7. en Windows XP op één harde schijf [PDF] [sxw] [doc]

Knoppix is een Linux besturingssysteem voor een normale PC. Het functioneert op een alleenstaande PC in combinatie met Windows 98 of Windows XP. Knoppix wordt als bootabel CD-ROM uitgebracht door Klaus Knopper. In het Knoppix Kookboek wordt juist de installatie op de harde schijf beschreven. Knoppix is vaak uitstekend geschikt voor de Linux beginner.

Knoppix bevat veel kantoor-software en kost slechts enkele Euro's. In dit Knoppix kookboek wordt een harde schijf installatie van Knoppix 3.7. tot in detail beschreven. Laat u zich niet afschrikken door de vele tekst. Ze zijn juist voor een breed publiek geschreven. De installatie lijkt veel op die van de versie 3.6.


Hier wordt beschreven hoe je Knoppix 3.7 en Windows XP op een PC kunt installeren op één hardeschijf. Je kunt één van de twee systemen opstarten. Dit noemen ze dual-boot of twee besturingssystemen op één PC.

Ook hier geldt: zorg dat je de belangrijke bestanden op een cd-rom of op diskettes zet!! Jouw systeem moet je kunnen herstellen met een cd-rom die bij aankoop (meestal) wordt bijgeleverd.

Wat heb je nodig: PC met een harde schijf met CD-ROM speler en de Knoppix 3.7. cd-rom van de HCC. Deze kun je o.a. kunt kopen bij de HCC-shop. Ik gebruik het systeem met één hardeschijf van 20 GB, 128 MB RAM geheugen, Pentium II 400 MHz processor, CD-ROM speler en Floppydisk.


Leeg maken van de harde schijf

Omdat er nog informatie op de harde schijf staat wil ik de hardeschijf helemaal leeg maken. Het kan problemen geven als er nog informatie opstaat. Daarna wordt er Knoppix3.7 op geplaatst.


Nu gaan we Knoppix 3.7 als bootabel cd-rom draaien. De cd-rom speler wordt als eerste bootabel schijf in de BIOS geselecteerd (F8, F2, F10, Del drukken bij opstarten). Knoppix 3.7 erin en starten, dan F2 of F3:

knoppix26 knoppix lang=nl <enter> (knoppix26 spatie knoppix spatie lang=nl) lang=nl is de Nederlandse taal die je kiest.

Omdat de CD-ROM voor de HCC is gemaakt is de regel knoppix26 knoppix lang=nl niet nodig.

Knoppix 3.7 wordt als kernel2.6 gestart. Werkt het niet, kies dan een andere optie. Mocht het systeem ergens blijven hangen dan kun je de PC opnieuw opstarten met de optie failsafe <enter> (zie F2 of F3). Het systeem wordt gestart met zo min mogelijk hardware herkenning.

De procedure die je tot dus ver hebt gevolgd is die van de bootabel cd-rom versie.


Knoppix 3.7. start op als grafisch operating systeem. Ook de geluidskaart ALS4000 wordt herkent en de juiste driver wordt geladen. Even kijken wat er allemaal opstaat. K-->programma kijken: wat een software heeft Klaus Knopper erop gezet!


Ik ga nu uit het grafische systeem druk daartoe gelijk in:

Ctrl+ALT+F1

<enter>

whoami <enter> Het systeem geeft aan dat ik root ben. Mooi dat was de bedoeling. Root of systeem beheerder (administrator) geeft mij de hoogste rechten om dingen in de PC te veranderen.


Ik wil nu alle harde schijven schoon maken zodat de nieuwe installatie er geen last meer van heeft.

Daarvoor gebruik ik het programma parted. Ik doe dit voor de eerste harde schijf (/dev/hda). De toevoeging, /dev/hda, is niet nodig voor de eerste harde schijf.

parted <enter>

print

Ik zie de partities (Minor 1,2 en 5) die ga ik removen / verwijderen:

rm 1

rm 2

rm 5

print

Het systeem lijkt schoon.

quit


Ik ga de harde schijf ook even leeg vegen. Deze komt van Arie Kraai uit Computable (2005). Zie tevens ComputerTotaal! van maart 2005. Ik noem hem de Un-tonino naar aanleiding van de zaak Tonino die een harde schijf op straat heeft gezet. Met een Knoppix CD-ROM en een regel typen had hij de harde schijf kunnen wissen en voorzien van willekeurige gegevens.

dd if=/dev/urandom of=/dev/hda

of voor de schijf hdb als er een tweede hardeschijf in zit

dd if=/dev/urandom of=/dev/hdb

Ook ga ik het eerste deel van de hardeschijf overschrijven:

voor hda:

dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1

voor hdb (indien er een tweede hardeschijf aanwezig is)

dd if=/dev/zero of=/dev/hdb bs=512 count=1


Als het goed is is het hele systeem leeg.

Met:

Ctrl+ALT+F5

kom ik weer in het grafische systeem. Vervolgens systeem afsluiten.

click K (icoon links onder) Knoppix afmelden of uitloggen en met OK bevestigen.

De PC sluit ik af. Please remove CD, close cd-rom drive and hit return.

Cd-rom eruit en <enter>.

Nu de machine (eventueel) uitschakelen met schakelaar, weer aanzetten (zonder cd-rom).


De PC zegt nu: Operating Systeem not found. Klopt alles is leeg. Dat was de bedoeling.


Windows XP installatie / herstellen

Nu ga ik eerst Windows XP op de masterschijf installeren en daarna komt Knoppix 3.7 op de schijf.

Zet de cd-rom speler als eerste bootable schijf in de BIOS (F8, F2, F10, Del drukken bij opstarten).

Kijk ook even verder in de BIOS of er ergens de hardeschijf zien. Je BIOS moet je hardeschijf herkennen. Ze beginnen vaak met twee letters die de afkorting zijn van de producent van de hardeschijf. Een hardeschijf van Western Digital begint vaak met WD.

Zet XP als minimum installatie van 4096 MB. Dit zal per PC verschillen maar hier gaat het als volgt. XP cd-rom erin--> Advanced options --> Run Recovery Process --> mode --> operation system only --> Main partition NTFS: 4096 (invullen) --> geen HP utility partition kiezen.

Nu is de PC lange tijd bezig om het besturingssysteem op de PC te zetten op de (Master) harde schijf. Volg de aanwijzingen op het scherm en doe de XP cdrom eruit als dit nodig is. Als deze klaar is moet je gewoon Windows XP kunnen draaien. PC uitzetten.

Omdat er 20 GB op de hardeschijf aanwezig is is er nog rond 16 GB aanwezig voor de andere partities of voor logische schijven (Data-schijven).


Knoppix 3.7. installeren op dezelfde hardeschijf

Je kunt hier kiezen uit een grafische installatie of een niet grafische installatie het maakt niet zoveel uit. Grafisch is waarschijnlijk wat duidelijker.

Knoppix 3.7 grafisch installeren

We gaan eerst een programma starten dat de hardeschijf in partities gaat opdelen. Hiervoor moet ik even bedenken hoe groot de partities wil hebben. 4096 Mbyte voor Windows ligt vast. Ik neem 5000 Mbyte (5 GB) voor Knoppix 3.7. en nog 2600 voor een extended partitie.

Start het partitie-opdelings-programma QtParted:

K --> system --> QtParted

Kies de harde schijf: /dev/hda

Rechtermuis-click: create --> Primary Partitie --> ext3

Label wordt: knoppixwim size: 5000 MB

Vervolgens maak ik nog een Extended partitie van 2600 Mbyte.

Nu druk je op de diskette om alles te bevestigen en de partities worden geschreven (commiting all changes).

Sluit dit programma weer. De partitites zijn gemaakt.


Knoppix op de harde schijf zetten.

Ga nu naar de console (Icoontje met beeldscherm). Vervolgens moeten we superuser bevoegdheid hebben.

su <enter>

knx2hd <enter> Dit programma blijkt bij mij niet te werken omdat Knoppix niet alle hardware herkend. Waarschijnlijk werkt dit wel als Knoppix de gehele computerhardware herkend. Dit is meestal het geval als de bootabele cd-rom zonder problemen opstart (zonder failsafe). Geeft daarom het commando:

IGNORE_CHECK=1 sudo knoppix-installer <enter>

Begin gewoon als: Beginner

Je komt nu in een installatie programma. Ik zet alle wachtwoorden en de machinenaam op: wim. (Zie hieronder bij het NIET grafische installatie voor de instellingen.)

Ik kies er ook voor om Lilo (Linux loader) in de masterboot record (MBR) te zetten.

Nu gaat het copieren starten en je kunt ook nog een opstart floppy-disk maken.

Het kopiëren duurt ongeveer 20 minuten. Daarna sluit je de computer weer netjes af met:

Knoppix afmelden of uitloggen en met OK bevestigen.

De PC sluit af. Please remove CD, close cd-rom drive and hit return.

Cd-rom eruit en <enter>.

Nu de machine (eventueel) uitschakelen met schakelaar, weer aanzetten (zonder cd-rom).


Opnieuw opstarten en je systeem komt met een keuzemenu. Je kunt kiezen uit 3 Linux-kernels en Windows XP (hda1).

Als je niets doet bij het opstarten wordt Knoppix automatisch opgestart. Deze volgorde kun je veranderen in het bestand: /etc/lilo.conf (zie ook andere Knoppix Kookboek recepten)


Knoppix 3.7. en Windows XP op dezelfde hardeschijf NIET grafisch installeren

Hier verloopt de installatie niet grafisch. Knoppix 3.7. is natuurlijk wel in de grafische vorm.

Het leegmaken van de harde schijf en XP installeren verloopt identiek.


Nu weer opnieuw starten met de Knoppix 3.7. cd-rom van de HCC.

Ik gaan weer uit het grafische systeem druk gelijk in:

Ctrl+ALT+F1

<enter>

whoami <enter> Het systeem geeft aan dat ik root ben.


Nu ga ik de een eenvoudig partitie opbouwen een van 5000 MB voor Knoppix Linux en 500 MB voor Linux swap.

cfdisk


De eerste harde schijf van ongeveer 20 GB die wil ik verdelen in:

hda1 Windows XP NTFS systeem 4096 MB

hda2 met filesysteem bootabel Linux van 5000 MB

hda5 een filesysteem Linux Swap van 500 MB

Nu handmatig Numlock even aanzetten want je gaat cijfers gebruiken.

Ga met de pijltjestoetsen naar de Vrije ruimte (het kan ook in het Engels zijn).

Nieuw, Primair, 5000, Begin, Soort, 83 (Linux), Opstartbaar (Engels: Boot), Schrijven, ja (voluit schrijven en enter na iedere selectie) (dit is de Linux partitie; LILO (Linux loader) geeft je de keuze tussen XP of Knoppix)

Nieuw, Logisch, 500, Begin, Soort, 82 (Linux swap), Schrijven, ja (voluit schrijven)

(dit is de Linux swap partitie)

De partitie hda1 Windows XP partitie moet opstartbaar zijn.

Cfdsk afsluiten met: Afsluiten

Het is handig om het partitie systeem al klaar te hebben voordat je met de knoppix installatie begint.


Zowel ik de grafisch scherm kun je in de terminal het installatie op de HD aanroepen. Met kn2hd.

Dit blijkt bij mij niet te functioneren daar doe geeft ik het volgende commando:

IGNORE_CHECK=1 sudo knoppix-installer <enter>

Hierna start de installer.


Knoppix installation

Click OK of <enter>

Je komt in een Knoppix installation.

Het script is zeer eenvoudig voor de beginner en handig als je de partities al met cfdisk klaar hebt gezet.

Kies:

Click 1. Configure installation Create a new configuration

click OK

o Beginner: multi-user system with hw-detection (preferred way)

click next

o /dev/hda2 met ongeveer 5000 Mbyte schijfruimte. Kies deze partitie met de spatiebalk aanvinken.

click next

Nu wordt je begeleid door de installatie. Alle usernamen, root namen en wachtwoorden noem ik allemaal: wim

(Dat is makkelijk want mijn eigen naam kan ik nog net onthouden. De computer is nergens me verbonden dus de naam is hier niet belangrijk.)

Input the whole name (name surname)

wim

click next

Input your username (perhaps you like wwim)

wim

click next

Input your user password

wim (te zien als ***)

Input your userpassword again

wim (te zien als ***)

click next

Input your administration password

wim

Input your administration password again

wim

click next

Input you preferred hostname

wim (box weghalen met backspace toets)

click next


Chose where you want boot-loader (lilo) shall be installed

o mbr Master Boot record

click next


Je komt nu weer in hoofdmenu

click 2. Start installation Start the installation

click OK


System option home komt op het scherm met alle standaard instellingen.

Do you want to proceed with these parameters?

j (van ja)


Formating /dev/hda2 Copying files. This can take a while. Please be patient. Nu loop ik weg het duurt ongeveer 20 minuten afhankelijk van de hardware specificaties. De voortgang wordt gegeven op het scherm. Gaat het beeldscherm op zwart dan even drukken op de spatiebalk.

Na veel gepruttel krijg je nu:


Knoppix Installation

Please insert an emty floppy disk in your floppy drive. Warning: all data will be lost. If you don't want to create a disk you can chose NO.

Lege floppy er in en :

YES <enter>

Het eindigt met:

Knoppix was successfully installed to hd.

click OK


Met:

Ctrl+ALT+F5 kom ik weer in het grafische systeem. Vervolgens systeem afsluiten.

click K (icoon links onder) Knoppix afmelden of uitloggen en met OK bevestigen.

De PC sluit af. Please remove CD, close cd-rom drive and hit return.

Cd-rom eruit en <enter>.

Nu de machine (eventueel) uitschakelen met schakelaar, weer aanzetten (zonder cd-rom).


Bij het aanschakelen kom je in het Lilo (Linux Loader) menu. Je kunt met de pijltjes kiezen uit 3 systemen. Als je niets doet wordt Linux automatisch gekozen. De drie systemen zijn: Linux, Linux(2-4)-1, Linux(2.6)-2.

Het systeem start met verschillende codes op het scherm gewoon even wachten.

Als je inlog met door op wim te klikken en wachtwoord wim te gebruiken kom je in Knoppix3.7.

Bij mijn werkt Linux(2-4)-1 niet goed; de muis blijkt niet te werken. Stop het systeem met: Cntrl+Alt+Del. De rest werkt wel. Je kunt het voorkeur systeem instellen in het bestand: /etc/lilo.conf Zie hiervoor de eerdere versies van Knoppix Kookboek.


Ik maak voor de lol nog een data partitie aan van 5000 MB. Dit doe ik met cfdisk kies een bv FAT32 als systeem. In Windows XP ga ik deze formateren, niet als NTFS maar als FAT32 systeem. Deze data partitie is goed leesbaar en beschrijfbaar in zowel Windows XP als onder Knoppix. Schrijven op NTFS onder Linux lukt me nog niet.


Kijk ook op het kookboek instellingen van oudere Knoppix Kookboeken 3.6, 3.4, 3.3., 3.2 en 3.1. Je kunt veel dingen slim instellen. Het eerste wat ik altijd doe is Knoppix in user (gebruiker) automatisch door laten starten met automatische inlog. Ik kom dan direct in het desktop menu als ik de schakelaar van de computer aanzet.


Veel succes ermee. Ik beantwoord alleen vragen op het www.knoppix.nl forum of bij nllgg.nl. Andere experts in deze fora weten vaak sneller de antwoorden. Bovendien is het allemaal via Internet na te lezen als je ergens niet uitkomt. Knoppix 3.7 kun je verkrijgen voor ongeveer 5 Euro bij de verschillende leveranciers van cd-roms. Probeer ook de HCCshop voor de HCC-versie. Probeer ook het open source Office pakket OpenOffice.org1.1.1 of voor Windows XP of lagere Windows versie.

Wim Hegeman (Hoofddorp) E-mail: w.hegeman apestaart hccnet.nl

Bij apestaart met het bekende at teken (vanwege spam).


Knoppix Kookboek staat op het Internet.

Op: http://kookboek.knoppix.nl en op http://home.hccnet.nl/w.hegeman