Knoppix Kookboek School PC aftrekken van getallen in een Rekenblad (Werkblad) in OpenOffice.orgOpenOffice.org 1.1. NL (OOO1.1.NL) bestaat uit een Tekstverwerker (Writer), Rekenblad, Tekenprogramma en Presentatieprogramma. OOO1.1.NL onder Linux wordt tegenwoordig meegeleverd op de Knoppix 3.3. van de Unix-gg van de HCC.


In het OOO rekenblad heb ik een een programma gemaakt dat bijna automatisch aftreksommen maakt voor de lagere school. Een leerling kan deze dan invoeren op de computer maar er kan ook een afdruk op PDF-formaat gemaakt worden. Een toevals generator maakt telkens willekeurige sommen. Door het intoetsen van een vier verschillende macro die geactiveerd kunnen worden en geplaatst worden in de menubalk worden: willekeurige sommen gemaakt worden, de gemaakte sommen gewist, de sommen gekopieerd naar een printerblad (waarden in plaats van formules) en er wordt een PDF gemaakt (op c:/test.pdf). Telkens kan dus een serie van 25 sommen gemaakt worden die met de druk op een macro vernieuwd kunnen worden.

Op het eerste blad kan gekozen worden uit aftreksommen tot 10, 12, 15, 20 en 25. Als het antwoord goed is dan komt er “goed” in groen achter het antwoord te staan. Als het fout is wordt staat dit in het rood en het goede antwoord staat er achter als letters: Kijk goed: “getal” eraf “getal” is “goede getal”Het plaatsen van een macro op de menubalk:


- rechtermuis click op menubalk

- bewerken

- In menubeschikbare knoppen kies [+]:

[+] aftrek1.sxc

[+] Standard

[+] module1

[+] Wim1, Wim2, Wim3, Wim4 allemaal toevoegen naar het rechterraam

OK (nu verschijnen ze in het bovenste venster)


Kies tot welk getal je sommen wilt maken.

In het gele vlak op het blad kun je de sommen proberen.

Kijk of de macro's werken.

Macro Wim1: Maakt nieuwe sommen in blad: ZelfNaRekenen

Macro Wim2: Copieert actuele sommen van blad: ZelfNaRekenen naar blad: PrinterRekenblad

Macro Wim3: Maakt uitkomsten leeg in blad: ZelfNaRekenen

Macro Wim4: Maakt PDF van blad: PrinterRekenblad als: c:/test.pdf kies na macro: Selectie, Exporteren

Bij het maken van een PDF wordt telkens het file c:/test.pdf (onder Windows) overschreven.


Uitbreiding

Ik heb het programma getest onder OOO1.1.NL onder W98 en XP. Onder Knoppix moet ik nog testen.

Sommen moeten nog tot 100 ingevuld worden. Ook plus sommen zijn welkom. Er zit ook nog een foutje in de sommen. Soms verschijnt er #NB? Het kan ook gesaved worden onder Excel(MS Office) maar de macro's gaan nog niet goed.


Downloaden

Het bestand (ongeveer 50 kB) is direct beschikbaar als:

http://kookboek.knoppix.nl/kkaftrek.sxc

http://home.hccnet.nl/w.hegeman/kkaftrek.sxc

De macro's gewoon uitvoeren bij het opstarten anders werken ze niet.


Installeren van OOO1.1.NL op W98 of Windows XP: zie andere OOO kookboeken.

Veel succes ermee. Ik beantwoord alleen vragen op het www.knoppix.nl forum of bij nllgg.nl. Daar krijgt u het snelste antwoord.


Wim Hegeman (Hoofddorp): w.hegeman@hccnet.nl


Knoppix Kookboek staat op het Internet.

Op: http://kookboek.knoppix.nl en op http://home.hccnet.nl/w.hegeman