Knoppix kookboek Knoppix (Linux) en Windows98 Dual-boot

(W98 blijft intact en Knoppix wordt toegevoegd aan dezelfde hardeschijf) Serie 3 van 3.

Als je Windows98 op je systeem hebt staan en je wilt Knoppix (Linux) toevoegen aan je computer dan is dit de plaats. Save al je data zodat je alle weer op kunt bouwen als iets fout gaat. BACKUP maken. Ik verwacht dat andere operating systemen zoals Me, XP in combinatie met Knoppix op deze manier ook mogelijk zijn. Je kunt bij het opstarten kiezen welk operationg systeem je wilt gebruiken. Alles staat op een kleine hardeschijf. W98 heeft minimaal ongeveer 160 MB nodig. Knoppix heeft ongeveer 2350 MB nodig.

Je hebt geen extra software nodig behalve Knoppix cd-rom en de W98 cd-rom.

Ik installeer de besturingssystemen op een enkele jaren oude PC: HP vectra VL, Pentium II 300 MHz, 3,2 GB-HD, 128 Mbyte RAM.

Om dit uit te voeren lees alle 3 de harde schijf installaties op: http://home.hccnet.nl/w.hegeman. (dit document is nummer 3). In de andere twee kookboeken ging de bestaande W98 naar de Knoppixen hier blijft W98 bestaan.

We gaan ervan uit dat je alleen W98 op je computer hebt staan.

In Windows98

Eerst voer je een defragmentatie uit in W98. Defragmentatie zet alle data aan het begin van de schijfpartitie (bv. vooraan C: in Linux heet deze hda1). Dit doe je als volgt:

Start, Bureau-accessoires, systeemwerkset, defragmentatie, starten en wachten todat defragmentatie klaar is.

Ga nog even op Mijn computer staan en klik met de rechtermuis op C: dan Eigenschappen. Kijk hoeveel Bytes de schijf gebruikt heeft. Noteer dit. De eerste partitie mag niet kleiner zijn dan het verbruikte aantal MBs). In mijn geval was dat 162 MB voor een minimale W98 installatie. Mijn eerste partitie was 1000 MB voor W98.

W98 gewoon afsluiten.

We gaan een deel van de eerste primaire partitie afknippen (met de Knoppix software: parted) en deze gebruiken voor Knoppix. We moeten eerst deze partitie voor Linux maken.

Zet de cd-rom speler als bootable speler en doe Knoppix in de cd-rom speler.

Draai gewoon Knoppix. Als deze opgestart is doe je:

CTRL+ALT+F1 gevolgd door enter

Dan gaan we de partitie opknippen type:

parted /dev/hda (zonder een 1)

(parted) p (laat zien wat er op hda staat)

(parted) resize (nu opknippen in bepaalde megabytes bv. van 0 tot 800 Mbyte voor W98)
Als je meerdere partities hebt vraagt de PC welke partitie je wilt opknippen: partion number? 5 (voor hda5; de fysieke hda had je al geselecteerd.)

(start 0.0308) 0.0308 (zat is bijna 0 MB)

(end 1000) 800 (800 lijkt me wel aardig; ik heb er dus 200 MB van afgeknipt)

(parted) q (quit uit parted)

Ik ga de restschijf niet beschrijven op dit moment, ik wil dit deel toevoegen aan mijn Knoppix partitie.

Ik ga de partitie tabel opnieuw maken met cfdisk:

cfdisk gevolgd door enter

Delete eventueel alle partities behalve de hda1 deze moet ongeveer 800 MB groot zijn.

Nu de Knoppix Primaire partitie maken. Op de Free Space gaan staan en vervolgens:

New, enter, Primary, Size (in MB) :2350, enter, Beginning, type,, 83 (Linux), enter,

en hda2 Bootable make

Er staat nu iets van:

Name, Flags, Part Type, F S type, [lable], Size (MB)

hda1, , Primary, FAT16, , 800

hda2 Boot , Primary, Linux , 2350

Pri/Log Free Space 50

Nu ga je hda2 writen:

write, enter, yes (This may destroy data on your disk!), enter (Writing partition table to disk)

De partitie is nu geschreven op de HD en gaat van de ruimte van de Free Space af.

quit

Vervolgens Knoppix op de hardeschijf op partitie hda2 installeren. Dit is de standaard knx-hdinstall procedure. Zie hiervoor: Knoppix Kookboek HD.

Als je tijdens het Knoppix op de HD installeren de vraagt krijgt: Do you want to install the boot loader (LILO) into the Master Boot Record (MBR)? Beantwoorden met NO.

Met CTRL+ALT+F5 kom je weer terug in de Desktop van Knoppix (bootable cd-rom)

Uitloggen (K linksonderaan en Uitloggen kiezen).

De partitie hda2 (Knoppix) worden actief als je weer opstart.

Kiezen bij opstarten (Knoppix of Windows98)

We willen ook bij het opstarten kunnen kiezen welk operation systeem we gebruiken. Daarvoor moeten we een paar kleine aanpassingen doen in het Knoppix. We gebruiken de LiLo (Linux loader) als opstart menu.

We passen het bestand /etc/lilo.conf even aan en maken dit actief met /sbin/lilo.

Kies Konsole (beeldscherm met het schelpje onderin de taakbalk) en type:

mc (onze Norton Commander in Knoppix Linux) met pijltjes en enter naar de root. Dan naar:

/etc/lilo.conf (met F4 kun je het bestand editen)

F4 (haal nu de laatste 4 hekjes weg in dit bestand; hekje is commentaar)

De onderste 4 regels zien er zo uit zonder de hekje ervoor

other=/dev/hda1

label=dos

optional

table=/dev/hda

(save: F2 en enter om te bevestigen, F10 om te quiten, MC met F10 afsluiten)

F2, enter, F10, F10

Nu lilo.conf actief maken type:

/sbin/lilo

(er staat iets van: added knoppix added dos)

Nog even een cfdisk om te kijken of hda2 geboot staat.

cfdisk (hda2 staat geboot)

quit

Konsole dichtclicken

Uitloggen (K linksonderaan en uitloggen)

Machine uitzetten, aanzetten, en de Lilo start met Knoppix of dos.

Kies Dos (je komt in W98) om te kijken of het werkt.

W98 afsluiten en PC uitzetten. Weer aanzetten en niets doen. Knoppix wordt gestart door aftellen. De voorkeur staan de in Knoppix. (Wie weet hoe ik dit om kan keren bv. eerst W98 dan Knoppix?)

Als je W98 als voorkeur wilt starten en Knoppix als keuze. Dan moet je een regel (default=dos) toevoegen in lilo.conf. Vervolgens /sbin/lilo ingeven om deze instellingen uitvoerbaar te maken.

Kies Konsole, mc Dan naar: /etc/lilo.conf , F4 (edit)

vga=791

#vga=791 betekent een resolutie van: 1024x768x16b; kies vga=792 voor een resolutie van: 1024x768x24kleuren. Je kunt ook vga=standard kiezen.

default=dos (voeg alleen deze regel toe op een van de bovenste regels)

prompt

F2, enter, F10, F10 (saven en weer uit lilo.conf en uit mc). Vervolgens actief maken:

/sbin/lilo (er staat een * achter dos)

Knoppix afsluiten en PC uitschakelen, de volgende keer start deze op in W98 als voorkeur.

Ik hou me aanbevolen voor verbeteringen en opmerkingen. Met dank aan GJ (www.hobby.nl) en Linux-starters groepsleden (nllgg.nl).

Wim Hegeman, Hoofddorp, 2003. E-mail: w.hegeman@hccnet.nl

Alternatief split-programma

Een alternatief voor parted dat bij Knoppix zit is het partitie programma FIPS.EXE dat werkt onder DOS dus ook met W98. We gaan bijvoorbeeld nog 200 MB van de W98 partitie afsnoepen.

Maak een directory FIPS (map nieuw) onder C: en zet daar alle bestanden in.

Defragmenteren: Start, Bureau-accessoires, systeemwerkset, defragmentatie, starten

W98 afsluiten en starten in DOS.

Type

cd ..

Je zit op C: vervolgens:

cd fips

fips.exe

Which partition do you want to split (1/2)?

1 (hda1 wil ik van 800 kleiner maken tot 600)

Verhaal met: Do you want to correct this (y/n)?

n

Backup of your boot and root sector?

y

Bootable flopp in drive a: ?

y

Ik kies met de pijltjes de "old partion" rond de 600 MB

enter

Er is een partitie 3 onstaan van 200 MB

c (continue)

n (no 1 sector is OK)

Ready to write new partion to disk? Do you want to proceed?

y

Windows start opnieuw. Kies wel dos in de Lilo bootup.

Als je in C:\windows\command\fdisk.exe opstart zie je dat er een D: schijf is gemaakt met nummer 2, de Knoppix partitie heeft nu nummer 3 gekregen. Deze laatste is nog wel de actieve partitie (A = boot)

ESC

In Knoppix nog even kijken met cfdisk. De 200 MB komt als hda2, primaire, fat16, 210 MB schijf terug. Deze kan ik deleten. Zodat de vrije ruimte beschikbaar wordt.

Je hoeft zo parted onder Knoppix niet te gebruiken maar je hebt wel deze FIPS software nodig.

Deze staat met volledige beschrijving op: http://home.hccnet.nl/w.hegeman/fips.htm maar deze kan ook met Google op internet gevonden worden bij diverse sites. Zoek: fisp20.zip spatie partition.

Wim Hegeman, Hoofddorp, 2003. E-mail: w.hegeman@hccnet.nl