Knoppix Kookboek voor het lezen (vastknopen/mounten) van USB cardreader, cd-rom station en floppydisk station.

Knoppix geinstalleerd op de hardeschijf heeft de nare gewoonte dat hij de floppy, cd-rom en USB geheugenkaartlezer niet direct herkent vanuit de root, je moet eerst mounten (vastschroeven aan het systeem).

Ik wil vanaf de Desktop alle bestanden bekijken op cd-romspeler, floppy of USB-cardreader.

Ik tracht dit te veranderen zonder gebruik te maken van de Linux kale commando taal. Kies op de onderster taakbalk: Konsole (icoon computerbeeldschermje met de schelp). Feitelijk kun je bijna alles grafisch af door middel van de Konsole (je komt inde kale commando taal) kies dan Sessie (linksboven), Nieuwe Midnight Commander. Midnight Commander (MC) lijkt op Norton Commander van het jaar 1988; prima programma om door directories te wandelen, bestanden te editen, bestanden copieren, bestandenen te bekijken, bevoegdheden (read,write,execte) van bestanden te veranderen en nog veel meer.

Aanmaken van een directory's op Desktop

Het is de bedoeling dat je in de Desktop zit dat je dan de inhoud van de cardreader, de floppydisk en de cd-rom gewoon kunt bekijken in een map.

Daarom maak ik eerst enkele mappen aan op de Desktop (rechtermuisknop, map, maken: floppy, CD-ROM en flashcard.

Dit is de plaats binnen het systeem.

/root/Desktop/flashcard

/root/Desktop/floppydisk

/root/Desktop/CD-ROM

Het Linux systeem heeft deze in andere geheugenplaatsen staan zo is de floppydisk bereikbaar op: dev/fd0 cdrom is bereikbaar op: /dev/cdrom en USB is bereikbaar op: /dev/ttyS0 deze moeten gekoppeld worden aan mijn mappen. Dit gaat is het bestand fstab in de /etc directory(map).

Het bestand fstab moet ik daarom veranderen.

Het bestand "fstab" staat in map: /etc . De koppelingen zijn gemaakt: Het bestaat uit:

# /etc/fstab: Tabelle einzubindender Dateisysteme.

#

# Dateisystem Mountpunkt Typ Optionen dump pass

/dev/hda1 / ext2 defaults,errors=remount-ro 0 1

proc /proc proc defaults 0 0

/dev/fd0 /floppy vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0

/dev/cdrom /cdrom iso9660 defaults,ro,user,noexec,noauto 0 0

/dev/sda1 /root/Desktop/flashcard auto noauto,user,sync 0 0

/dev/fd0 /root/Desktop/floppydisk auto noauto,user,sync 0 0

/dev/cdrom /root/Desktop/CD-ROM auto noauto,user,sync 0 0

In dit bestand fstab heb ik alleen de onderste 3 regels toegevoegd. Op dit moment weet ik nog niet wat een en ander betekent maar het werkt.

Een bestand veranderen doe je met Midnight Commander (Konsole, Sessie, Midnight Commander):

edit (F4), veranderen en save (F2) convirm save (enter), eruit met quit (F10). Met F3 kun je het bestand bekijken zonder het te veranderen: view (F3). Zie balkonderaan in de MC.

 

Om het te mounten (vastschroeven aan het systeem) heb ik een file aangemaakt met naam "wim".

Dit is een excutable bestand vergelijkbaar met een batch(.bat) bestand in MS-DOS.

Het bestand mount de floppy, de cd-rom, de flashcardlezer, zet het geluid aan met het commando

./soundon (het soundon bestand staat ook op de Desktop en dient er voor om de geluidskaart aan te zetten). De geluidskaart is een vreemde kaart die appart geinstalleerd is en heeft het op blijkbaar nodig om aangezet te worden.

Als ik op de Desktop zit en naar de Konsole ga type ./wim

in en mount de aangeknoopte apparaten. Als er geen cd-rom inzit of geen USB-flascardlezer aangesloten is krijg je een foutmelding dat hij het specifieke apparaat niet kan mounten. De rest van de commando's voert deze zonder morren uit.

Het bestand "wim" bestaat uit de volgende tekst:

#
# mount flashcard CD-ROM floppydisk (mount=vastschroeven aan systeem)

# mount de cd-rom speler

# mount de floppydisk driver

#
# zet geluid aan met ./soundon
#

# met ./wim start je deze vanaf de console
#
mount /root/Desktop/flashcard
mount /root/Desktop/CD-ROM
mount /root/Desktop/floppydisk
cd /root/Desktop
./soundon

Als je onder een andere gebruikersnaam inlogd dan wil ook alles kunnen lezen. Zet daarom alle bevoegdheden (read/write/excute) aan met Midnight Commander.

Je doet dit grafisch als volgt (wim staat op /root/Desktop):

Konsole, Midnight Commander, File (bovenste balk van MC), chmod (staat voor change mode): met spatiebalk en pijltjes zet je alles aan (kruisje) behalve de eerste 3 optie, dan Set om te bewaren.

Om het bestand uit te voeren, ga je in MC op het files *wim staan en enter, enter je drives worden nu vastgekoppeld. Je kunt in de Konsole zonder MC (je staat op /root/Desktop) ook het commando:

./wim (punt slash wim) geven. Dit heeft hetzelfde effect.

Kijk nu naar de map flascard of de MC of bestanden in de map staan. Testen bv met F5 van een willekeurig bestand.

Als er niets inzit (floppy of cd-rom) of als de USB niet aangesloten is dit niet erg. Je krijgt een foutmelding dat hij niet kan mounten. Het heeft verder geen gevolgen. De computer blijft werken.

Al je de USB-cardlezer eraf haalt moet je eerst umouten. Het blijkt ook dat je moet umounten (losschroeven van het systeem). Het systeem loopt echter niet vast maar als je bijvoorbeeld de USB stekker van de USB-cardlezer eruit trekt en er vervolgens andere files opzet werkt dit niet goed. Daarom kun je op dezelfde manier ook een bestandje uwim maken om alles te umounten.

#
# umount flashcard CD-ROM floppydisk (umount=losschroeven van systeem)

# umount de cd-rom speler

# umount de floppydisk driver

#
# met ./wim start je deze vanaf de Konsole
#
umount /root/Desktop/flashcard
umount /root/Desktop/CD-ROM
umount /root/Desktop/floppydisk
cd /root/Desktop

Vraag en antwoord

Hoe weet ik je nu welke drive ik nodig heb voor de USB-flashcard lezer in het bestand /ect/fstab?

Hier is dit /dev/sda1.

Antwoord

De cd-rom bootable knoppix kan je helpen de USB-drive van de Flashkaart lezer te herkennen.

* zorg dat je een Knoppix Linux bootable CD-ROM krijgt/koopt

* sluit alle USB poorten en aparaten aan

* Boot de CD-ROM als eerste in het BIOS van je PC

* leg de Knoppix Linux bootable CD-ROM in de CD-ROM drive (Knoppix doet niks met je Hard schijf als je genoeg geheugen hebt; anders maakt Knoppix een stukje geheugen op je harde schijf die je gewoon weer kunt deleten)

* kijk of de welke drive dit is (de drive is: /dev/sda1 deze hadden we dus nodig)

- Knoppix netjes afsluiten

- normale boot volgorde instellen

Hoe maak je een file?

Antwoord: Gewoon in MC een klein bestand pakken; eerst kopieren (F5) naar andere directory; renamen F6 en editen (F4) en save en quit (F2 dan F10). Je kunt het bestand wim nu gemakkelijk omzetten naar uwim.

Ik hou me aanbevolen voor verbeteringen en opmerkingen,

Wim Hegeman E-mail: w.hegeman@hccnet.nl


Deze pagina is op genomen in http://linux.pagina.nl bij de Howtos als titel: Knoppix Kookboek voor hardeschijf installatie.