Knoppix kookboek voor het installeren van een printer op de parallele poort onder Knoppix

Ik heb Knoppix op de harde schijf geïnstalleerd en nu wil ik de printer aansluiten zodat ik kan printen.

Je hebt ingelogd als root onder Knoppix. Je hebt de Nederlandse taal ingesteld.

Start K (links onder in je beeld) ga naar: voorkeuren dan naar systeem aan aanclicken van:

afdrukbeheerder

Kies het icoon links boven:

Printer/klasse toevoegen je komt nu in:

Printer toevoegen assistent.

secteer in het openingsscherm: volgende

selecteer de cirkel: Lokale printer (parallel, serieel, USB)

selecteer (Parallel Port #1)

URI-adres is in ons geval (parallel/dev/lp0)

selecteer volgende

kies de printer: Fabrikant: HP Model: Laserjet 4L

vakje openlaten: PosScript-printer (het is geen postscript printer) en Raw-printer (geen stuurprogramma nodig) het is geen raw printer er is wel een stuurprogramma nodig.

Stuurprogrammaselectie: (nu heb je 5 mogelijkheden) ***

Ik kies: HP Laserjet 4L CUPS+Gimp-printv 4.2.2.-pre2 (English)

(ik weet het ook niet precies) CUPS= Common Unix Print System; GIMP= GNU Image Manipulation Programme)

Printertest:

selecteer: Testen: Informatie op scherm: De testpagina is met succes naar de printer gestuurd. Wacht tot het afdrukken is voltooid en klik dan op OK.

Ik krijg een A4-tje uit de printer met als kop Printer Test Page.

Selecteer: OK

selecteer: Volgende

Schutbladselectie: Voorblad: none Achterblad: none

selecteer: Volgende

Printerquota: geen quota, Limietgootte (KB): geen paginalimiet: geen

Type: afgewezen gebruikers

Ik kies geen enkele afgewezen gebruiker dat betekent da elke gebruiker kan printen (want daarvoor het je een printer)

selecteer: Volgende

naam: HP laserprinter 4L Wim

Locatie: niets invullen

Beschrijving (staat er al): HP LaserJet 4L

(in de printernaam mogen geen spaties staan dus)

Spaties verwijderen kiezen bij foutmelding.De naam is nu HPlaserprinter4LWim

Ik kom in de bevestiging met de ingestelde specificaties van de printer. (Algemeen, Backend, Stuurprogramma, selecteren (Voltooien)

In afdrukbeheerder: Sluiten

Nu gaan we testen of het printen goed uitgevoerd wordt onder Knoppix.

Je moet bij de printer het goede papierformaat kiezen. In dit geval was dat A4-formaat.

Testen kan bv in tekstverwerker Kword: het icoon onderaande balk met papier,veer en inkt. Zet links en rechts boven en links en rechts onder enkele tekens en print (Bestand, afdrukken). Deze pagina moet binnen het bereik van de printer blijven.

Achteraf blijkt dat ik de verkeerde printer had gekozen zie *** ik had van de 5 printers: foomatica + ljet4 moeten kiezen.

Veel succes ermee,

Wim Hegeman E-mail: w.hegeman@hccnet.nl

Deze pagina is op genomen in http://linux.pagina.nl bij de Howtos als titel: Knoppix Kookboek voor hardeschijf installatie.